Biologický šestikomorový septik

Septik pro kořenovou čistírnu odpadních vod

Další informace

Septik ke kořenové čistírně odpadních vod

Plánujete-li jako řešení likvidace odpadních vod výstavbu kořenové čistírny odpadních vod, nevyhnete se potřebě instalace septiku. Ke KČOV se obvykle používají složitější konstrukce septiků, než standardní tříkomorové. Nejčastěji se jedná o septiky šestikomorové, u rekreačních objektů může být navržen septik čtyřkomorový, u složitějších instalací se používají výjimečně i septiky osmikomorové.

Tyto septiky nemají pouze větší počet komor pro lepší separaci nečistot v odpadní vodě, ale také propracovanější vnitřní konstrukci, která zajišťuje maximální možné předčištění odpadní vody před odtokem do samotného objektu kořenové čistírny odpadních vod.

Varianty biologických septiků:

Septiky vyrábíme ve všech základních konstrukčních variantách:

  • samonosný šestikomorový septik je vhodný především o zelených ploch bez výskytu spodní vody
  • šestikomorový septik k obetonování je vhodný především do míst s výskytem nepropustné jílovité zeminy, do těsné blízkosti komunikací, parkovacích stání nebo opěrných zdí
  • dvouplášťový šestikomorový septik je vhodný do míst s vyšším statickým zatížením nebo do míst s výskytem spodní vody

Jak velký šestikomorový septik zvolit?

Vhodnou velikost septiku Vám pomůžeme určit na základě počtu ekvivalentních osob (EO) obývajících připojený objekt. Návrh kořenové čistírny odpadních vod je však komplexní záležitost, která nestojí pouze na septiku. Proto Vám ve spolupráci se zkušenými partnery nabízíme možnost kompletní realizace, od projektu po samotnou stavbu.

Máte-li zájem o návrh vhodné septiku nebo celé KČOV, obraťte se na nás na e-mail: info@ceskanadrz.cz

Máte dotaz?

Neváhejte se nám kdykoliv ozvat na náš e-mail, nebo zavolejte našemu obchodnímu zástupci, který s Vámi probere všechny důležité aspekty před pořízením nové nádrže.
Kontaktovat
O NÁSKONTAKT
Info@ceskanadrz.cz
usercart