Montáž na klíč

KOMPLETNÍ REALIZACE DO 14 DNÍ OD OBJEDNÁNÍ!

Potřebujete zrealizovat výkop jámy, osazení nádrže a následné připojení?
Pro klienty do vzdálenosti 50 km od Třebíče tuto možnost nabízíme.
Stači, když v posledním kroku objednávky v poznámce uvedete, že si přejete kompletní realizaci. 


V tabulce níže naleznete ceny jednotlivých úkonů - UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH

VELIKOST SAZBA SAMONOSNÉ* K OBETONOVÁNÍ* DVOUPLÁŠŤOVÉ*
3 m3 Kpl 20 999 Kč 27 999 Kč 28 999 Kč
4 m3 Kpl 21 999 Kč 28 999 Kč 29 999 Kč
5 m3 Kpl 23 999 Kč 30 999 Kč 31 999 Kč
6 m3 Kpl 25 999 Kč 32 999 Kč 33 999 Kč
7 m3 Kpl 27 999 Kč 35 999 Kč 36 999 Kč
8 m3 Kpl 28 999 Kč 37 999 Kč 39 999 Kč
10 m3 Kpl 30 999 Kč 39 999 Kč 42 999 Kč
12 m3 Kpl 33 999 Kč 42 999 Kč 49 999 Kč
15 m3 Kpl 37 999 Kč 47 999 Kč 52 999 Kč


* V ceně není zahrnut odvoz přebytečné zeminy (po dohodě možno zařídit)
* Ceny platí pro běžné výkopy - v podmínkách s komplikovaným přístupem nebo skalnatým podložím, se cena bude lišit. Finální cenu potvrdíme na místě realizace.

Doprava na stavbu 35 Kč/km
Čerpání vody 500 Kč
Dešťová kanalizace 1 450 Kč/1 mb
Napojení na kanalizaci 2 500 Kč

 

Instalace samonosné nádrže | jímky | septiku na klíč

 • Realizace zemních prací, provedení základové desky z betonu C16/20, XCO, S1, tl. 120 mm (150 mm pro jímku 15 m3)
 • Osazení jímky
 • Obsyp jímky zeminou
 • Zásyp zeminou do úrovně okolního terénu

Instalace nádrže | jímky | septiku k obetonování na klíč

 • Realizace zemních prací, provedení základové desky z betonu C16/20, XCO, S1, tl. 120 mm (150 mm pro jímku 15 m3)
 • Výztuž z kari 6/100/100
 • Výztuž dna a stropu z roxor průměru 8 mm
 • Obetonování jímky a stropu betonem C16/20, XCO, S1
 • Zásyp zeminou do úrovně okolního terénu

Instalace dvouplášťové nádrže | jímky | septiku na klíč

 • Realizace zemních prací, provedení základové desky z betonu C16/20, XCO, S3, tl. 120 mm (150 mm pro jímku 15 m3)
 • Výztuž dna a stropu z roxor průměru 8 mm
 • Obetonování jímky a stropu betonem C16/20, XCO, S1
 • Zásyp zeminou do úrovně okolního terénu

Doprava na stavbu

 • Doprava stavební mechanizace a zaměstnanců na stavbu včetně případné dopravy jímky.

Dešťová kanalizace

 • Zemní práce, potrubí KGEM DN125, pískové lože a obsyp, tvarovky, zásyp a napojení na jímku.
 • V ceně nejsou zahrnuty lapáky ani revizní šachty.

Napojení na kanalizaci

 • Zemní práce, přechodky, redukce, resp. kompletní připojení na kanalizační řád