Vodoměrné šachty k obetonování

Vodoměrné šachty k obetonování jsou vhodné pod parkovací stání, komunikace, do míst s vyšším statickým zatížením nebo do jílovité zeminy.

Je-li v místě instalace vysoká hladina spodní vody, vyberte šachtu dvouplášťovou. Bude-li šachta v zeleném pásu bez dalšího zatížení, doporučujeme šachtu samonosnou.

Požadavky na velikost vodoměrné šachty určuje vodárenská společnost, která bude vodu připojovat. S výběrem Vám ale rádi poradíme a šachtu vyrobíme dle Vašich potřeb.