hadice HDPE DN32

Cena za 10m

400  (484  s DPH)

Kategorie:

Další informace

VODOVODNÍ POLYETYLENOVÁ TLAKOVÁ TRUBKA 32,  PN16

Trubka HDPE představuje v současné době nejnovější konstrukční řešení trubek pro rozvody vody, plynu, technického plynu, kanalizační přípojky a stokové sítě. Trubky můžete spojovat mechanickými spojkami, svářením natupo a elektrotvarovkami

Oblast použití:

• k dopravě pitné a užitkové vody
• pro stavbu tlakových a podtlakových kanalizačních řadů
• k dopravě běžných chladicích a nemrznoucích směsí
• k dopravě některých vodních suspenzí
• k dopravě některých chemikálií
• pro výměníky tepelných čerpadel
• jako sací potrubí čerpadel
• k dopravě vzduchu a jiných plynů
• pro skládky odpadů
• pro zasněžovací zařízení (sněhová děla)

Vysoká pružnost trubek a lehká svařitelnost, případně možnost dodávek v návinech, umožňuje jejich vtahování do potrubí z různých materiálů (jejich bezvýkopovou sanaci – viz použití trubek s ochranným pláštěm) nebo do chrániček.

Nedoporučuje se použití PE potrubí pro pitnou vodu v zeminách silně kontaminovaných organickými látkami.

Máte dotaz?

Neváhejte se nám kdykoliv ozvat na náš e-mail, nebo zavolejte našemu obchodnímu zástupci, který s Vámi probere všechny důležité aspekty před pořízením nové nádrže.
Kontaktovat
O NÁSKONTAKT
Info@ceskanadrz.cz
usercart